นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ., ผวจ.ก.จ., หน.ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติภารกิจประกอบด้วยกิจกรรมส่งมอบงานโครงการประจำปี งป.62 กิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริฯ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ณ บ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. และตรวจเยี่ยมหน่วย โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล ณ บก.นพค.11ฯ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.