นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.