นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อ 19 พ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และ ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมงานพิธียกฉัตรเจดีย์วัดอู่ล่อง ในการนี้ นพค.11ฯ ได้ให้การสนับสนุนร้านก๋วยเตี๋ยวออกโรงทาน และรถประปาสนามเคลื่อนที่ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด บริการแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ วัดอู่ล่อง ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.