นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อ 23 พ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายในหลวง” โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน กกส.สทพ.นทพ. ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จว.ก.จ.