นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อ 6 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยมี นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอทองผาภูมิ ชั้น 2 จว.ก.จ.