นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อ 6 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ สำนักปฏิบัติธรรมไชยศิริภูมิ บ้านห้วยปากคอก ม.๗ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.