นโยบาย ผบ.นทพ.

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. จัดผู้แทน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า และโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นประธาน ณ ป่าชุมชนวัดเขาพังเจริญผล ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จว.ก.จ.