ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์

"ศาสตร์พระราชาตำราแห่งชีวิต"

นโยบาย ผบ.นทพ.

 รอดำเนินการปรับปรุง

หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย

 รอดำเนินการปรับปรุง